Bulut Bilişim ve Sanallaştırma

Bulut Bilişim (Cloud Computing) mimarisi temelinde rutin olarak kullandığımız uygulamaların sanal ortama taşınması ve internetin bulunduğu her noktadan erişime açılmasını ifade etmektedir. Aynı zamanda, müşterilerin yalnızca kullandıkları BT kaynakları için ödeme yaptıkları bir iş modelidir.

Sürekli olarak büyüyen kurulum tabanı ile birlikte, mevcut BT kaynaklarının verimli bir biçimde işletilmesi ve yönetilmesi giderek daha zor hale gelmektedir.

 

Bulut bilişim kullanıcılara pek çok avantaj sunmaktadır:
• Standardize ve otomatize edilmiş BT süreçleri
• BT kaynak ölçülebilirliği
• Lisans, bakım ve teknik personel maliyet tasarrufu