Dijital Dönüşüm

Dijitalleştirme platformumuz neler sunuyor?

JobRouter® disiplinler arası bir dijitalleştirme platformudur ve şirkete özel tüm süreçleri, verileri ve belgeleri kapsamlı şekilde dijitalleştirir ve otomatikleştirir. Platform diğerleri arasında basit süreç-otomasyon işlevselliğini, mükemmel bir iş akış-yönetimini, akıllı belge tanıma özelliğini, etkin belge-yönetimini ve değişikliklere karşı güvenli-arşivleme imkânı sağlamaktadır. JobRouter® ile birlikte şirketinize adım adım veya kapsamlı dijital dönüşüm için ölçeklendirilebilir bir platform sunulmaktadır. Güçlü fonksiyonelliği ve esnek arayüzleri sayesinde JobRouter® bir yandan mevcut sistem ortamına sorunsuz uyum sağlar, diğer yandan da bu sistem ortamını geliştirir. Bu bağlamda JobRouter® mevcut sistemi, veri ve belgeleri almak, işlemek, arşivlemek veya iletmek ve yeni süreçleri başlatmak için kullanır. Önceden belirlenmiş kurallar sayesinde JobRouter® bu esnada her şirketin dijital verimliliğini, şeffaflığını ve kontrolünü güçlendirir.

Esnek, modüler ve ölçeklendirilebilir teknolojisi nedeniyle, şirketler JobRouter® platformunu süreç tabanlı uygulamalarını kişiselleştirmek için kullanırlar. Bunun dışında JobRouter® platformunu şirket içi ve dışı sistemlere bağlayarak bütüncül bir komünikasyon ağı kurarlar. Örneğin güncel olarak Endüstri 4.0’ın gerektirdiği şekildeki dijital dönüşümü sağladığı gibi, JobRouter® bununla birlikte Office-uygulamaları ile üretim aşamaları arasında bir geçişi de mümkün kılmaktadır. JobRouter® böylece uygulamalar arasında, sertifikalandırılabilir ve hızlı uyum sağlayan süreçleri ve yerel ağlarda veya Cloud tabanında dijital çalışmalara olanak tanımaktadır.

Günümüzde rekabet gücüne sahip olmak: Etkin şirket modeli ve sürdürülebilir, ikna gücü yüksek ürünler ve hizmetler anlamına gelmektedir.

Konu şudur ki, müşteriler güncel gelişmeleri takip ederken, şirketler de bu bağlamda güncel trendleri kaçırmamalıdırlar! Bu nedenle birçok dijital araç ve uygulama mevcuttur, bunlar sayesinde şirketler hızlı cevap verebilmekte ve verimliliklerini arttırabilmekteler. Ancak bu araçların birçoğu idari işlemleri de arttırmaktadır, çünkü bu sistemler birbirleri ile iletişim kurmazlar – ara işlemler yapılamaz veya manuel olarak uygulanmak zorundadır.

Bizim dijitalleştirme platformumuz şirketinizin talepleri ile birlikte gelişir, mevcut araçları entegre eder ve kendi fonk- siyonları ile bunların verimliliğini arttırır. Bundan sonra dijital gelişimler ne kadar hızlı olursa olsun – dijital süreç- leriniz bu tempoya ayak uyduracak!

JobRouter®Teknolojisi
şirketinize tamamen uyum sağlar.

JobRouter® kendisini kanıtlamış standart tekno- lojiler üzerine kuruludur; JobRouter® platformunu hembilindik veri bankası sistemleri için kullanabilirsiniz, hem de alışık olduğunuz tarayıcınız ile çalışmaya devam edebilirsiniz – ve her şekilde verim elde edersiniz. JobRouter® birçok etkin arayüzü sayesinde, mevcut her sistem ortamına uyum sağlar ve hem belge tabanlı, hem veri tabanlı süreçleri aynı şekilde destekler.

İş ortamınız değiştiğinde veya yeni süreçler ve uygulamalar eklendiğinde, JobRouter® – platformu her zaman ek modüllerle donatılabilir. Bu modüller versiyon değişikliğinde kaybolmazlar ve ek bir uyumlandırma gerektirmeden kullanılmaya devam edilebilirler. JobRouter® ayrıca komple internet tabanlı çalışmaktadır ve bu nedenle süreçleri dünya üzerinde herhangi bir noktadan görüntülenebilir, yönetilebilir ve denetlenebilir kılmaktadır. Bunun yanında JobRouter® SaaS- Veya IaaS-çözümü olarak daha esnek kullanılabilir!

Baştan itibaren sertifikalandırılabilir

şirket süreçleri.

JobRouter® platformunun pratik yapısı hızlı proje uygulamalarını mümkün kılmaktadır: Sorunsuz bir süreç için gerekli olan tüm akışlar, ekran diyalogları, kurallar ve veriler önceden belirlenir ve JobRouter®-Tasarımcı ile tasarlanır.

Tasarımcı ayrıca düzenlenen süreçleri test etme ve raporlama araçları da içermektedir. Basit süreçler programlama bilgisi olmadan da düzen- lenebilmektedir. JobRouter® – Tasarımcı daha karmaşık görevler için de JavaScript, SQL, .NET veya PHP içerisinde programlama yapabilmek için doğru ortamı sunmaktadır. Avantajınız: Bir sürecin durumunu ve gelişmesini her daim görüntüleyebilirsiniz ve işlem sonunda size kapsamlı bir rapor sunulur.

JobRouter® mevcut sistem ortamınıza entegre olur ve sistemin tüm potansiyelini kullanabilmenizi sağlar.

Çoğu ticari işlemler farklı BT-sistemlerinden veri gerektirir. Ada çözümlerini kullanırsanız, meydana gelen karışıklık içerisinde kontrolü çok çabuk kaybedersiniz. Buna karşı bizim dijitalleştirme platformumuz tüm süreçleri şeffaf görüntüler!
JobRouter® çok sayıda arayüzü sayesinde tüm uygulamalara erişir, verileri ve belgeleri toplar, işler ve bu bilgileri ticari işlem içerisinde doğru zamanda kullanıma hazır sunar. Bu esnada örneğin ERP- veya DMS-sistemlerin tanımadığı fonksiyonları kullanır ve bu sistemlerin kullanım olanaklarını genişletir. JobRouter® ayrıca karmaşık ticari işlemleri tasarlamak için ve görselleştirmek için bir platform sunar. Tasarlanan süreç belge tabanlı veya veri tabanlı olabilir, hiç fark etmez!
JobRouter® platformu çalışanları olarak biz buna “bağımsız iş akışı-yönetimi” diyoruz.

JobRouter® birbirinden çok farklı uygulamalar veya sistemlerle iletişim kurar ve tüm şirket bölümlerini birbirine bağlar. Bunlar arasında yer alanlar: işletim sistemi bölümü, veri bankaları ve arşivlere sahip veri kayıt bölümü ve finans muhasebesi, personel yönetimi, müşteri yönetimi veya Office uygulamalarını
içeren uygulama bölümüdür. JobRouter® standart arayüz olarak bir denetim merkezi oluşturur, bu merkez uygulamacının tüm görevlerini ve işlem adımlarını tek bir gösterge paneli üzerinden düzenleyebilmesini sağlar. Kullanıcılar daha şeffaf, daha verimli ve daha az hata yaparak çalışabilirler.

Disiplinler arası uygulama senaryoları

Birbirinden farklı şirketler birbirine benzer süreçler ile çalışırlar. JobRouter® teknolojisi tam bu noktada devreye girer.
Etkin platformumuz sayesinde, diğer türlü birçok bireysel çözümler bulmanız gereken tüm ticari işlemlerinizi ve süreçlerinizi dijitalleştirebilirsiniz.

Şirket dışındaki kişilerle veriler ve bilgiler paylaşmak mı istiyorsunuz? Bir tedarikçi veya destek portalı mı arıyorsunuz?
JobRouter® ile birlikte, erişimi güvenli kılan, kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve ekip çalışmalarını kolaylaştıran merkezi bir portal sunulmaktadır.

SATIN ALMA

 • Yatırım teklifleri
 • Mal giriş süreci
 • Spariş süreci
 • Stok sayım süreci
 • Gönderim onayı

KALİTE YÖNETİMİ

 • KY-Standartları gereğince sertifikalandırma
 • Destek yönetimi
 • Şikâyet yönetimi
 • Ürün değişiklikleri
 • Proje yönetimi
 • Denetim planlaması

FİNANS

 • Fatura giriş kontrolü
 • Fatura çıkış işlemleri
 • Gider planlaması
 • Banka raporları
 • Veri kontrolü
 • Alacaklı kayıtları

PERSONEL

 • İzin talepleri
 • Dijital personel dosyaları
 • İşe alım yönetimi
 • İş seyahati işlemleri
 • Harcırah hesaplamaları
 • İş seyahati planlaması

DAĞITIM

 • Sipariş işlemleri
 • Bilgi indirme
 • Teklif onayı
 • Ürün sayfaları düzenlemeleri
 • B2B-dağıtım süreci

İDARE

 • Sözleşme yönetimi
 • Eğitim yönetimi
 • İzin/Onay işlemleri
 • Dijital inşaat dosyaları
 • İş emirleri
 • Şirket araç filosu Yönetimi

Branşlara Özel Çözümler

Dijitalleşme birçok olanaklar sunmaktadır  ancak bunlarla beraber yeni yasalar ve yönetmelikler de getirmektedir.Branşlara özel çözümlerimizle bu değişime cevap veriyoruz!

 Endüstri 4.0 için JobRouter®-Çözümleri JobMind Bau

Endüstri 4.0 ne kadar geniş kapsamlı ise, branşların otomasyon ihtiyaçları da bir o kadar özel olabilir.
JobMind Bau günümüze kadar inşaat sektörü için üretilmiş tek bileşendir, daha önceden taranmış faturaları analiz ederek ve fiyat ve miktar verilerini doğrudan ekran üzerinde uyumlandırarak, bu işten sorumlu olan kişileri fatura denetiminde ve düzeltmelerinde destekler. Kullanıcılar iki adet entegre edilmiş görüntüleme aracı ile faturalar sayfaları arasında gezinebilirler ve aynı anda işleyebilirler. Böylece belgedeki hataları veya uyuşmazlıkları doğrudan görebilir ve düzeltebilirler, program ayrıca değiştirilen değerler tabanında tüm meblağları otomatik olarak toplar.


MiFID II – Süreç Zekası, JobRouter® Finans Hizmeti tarafından Sunulmaktadır

JobRouter® AG belge ve veri transferi uzmanı olarak finansal işlemler ve muhasebe düzeltmeleri bölümünde veri karşılaştırması ve süreç otomasyonuna kadar tüm işlemleri kapsamaktadır. “Süreç Zekası” serisi ile birlikte örneğin MiFID II için gerektiği gibi mali sorumluluklar kapsamında tüm güncel ve gelecek bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için standardize edilmiş çözümler sunmaktayız. Alman borsası ve başka ARM’ler (onaylı denetim mekanizmaları) ile doğrudan işbirliği sayesinde, tüm bilgilerin etkin, şeffaf ve güvenli şekilde transfer edilmesini sağlamaktayız. Böylece tüm süreç boyunca işlem raporlaması ve sürekli veri karşılaştırması düzenlemesini mümkün kılmaktayız. JobRouter® tüm gelecek gelişmeleri ve raporlama standartlarına hazır kılarken, dünyadaki birçok finans kuruluşun bugünden etkin çalışabilmelerini sağlamaktadır, bu da bizim başarı hikâyemiz ve çabalarımızın meyvesidir.

JobRouter® Avantajlarının bir özeti

ENTEGRASYON

İnternet tabanlı, tarayıcı bağımsız teknoloji  şirket içi ağlarda veya Cloud içerisinde  mobil çalışmayı mümkün kılmaktadır.

ERP, FiMU, DMS, CRM ve veri bankalarına mevcut çok sayıda arayüzü sistem kırılmalarını önler ve kullanım merkezlerini genişletir.

Yüksek performanslı API, JobRouter®’ın farklı uygulamalar içerisine entegrasyonunu mümkün kılmaktadır.

FONKSİYONELLİK

Entegre edilebilir modüller her tür işletme büyüklüğüne ve süreç karmaşıklığına göre ölçeklendirilebilir, böylece gelecekteki gelişmeler için her zaman hazırlıklı olursunuz.

Belge yönetimine dâhil olanlar: XML, CSV, PDF, ZUGFeRD gibi farklı formatlar desteklenir, işlenebilir ve değişikliklere karşı güvenli bir şekilde arşivlenebilir.

Otomatik belge tanıma yardımıyla faturalar sürekli dijital olarak işlenebilir ve düzeltilebilir.

Entegre edilmiş süreç tasarımcısı, süreçleri, rolleri ve yetkileri kolayca yapılandırmak için destek verir.

VERİMLİLİK

İşlemler paralel de yürütülebilmekte, böylece işlem süreleri kısalmaktadır.

Gerekli görevler ertelenmez: Acil durum ve vekil düzenlemeleri çalışanları otomatik olarak uyarır.

Düzenli kullanıcı arayüzü bir uygulama içerisinde bölümler arası çalışmayı mümkün kılar ve kullanıcı memnuniyetini arttırır.

18+ dil seçeneği çalışanlar, departmanlar ve şubeler arasındaki iletişimi iyileştirir.

Tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olmak: Süreç akışları ve bilgi paylaşımı sabit ve dinamik düzenlenebilir.

“Dijitalleştirme platformu JobRouter® ile tüm ticari işlemlerinizi otomatikleştirebilir, şirket sirkülerlerinizi kesinlikle yerine getirir ve doğru süreç akışları sağlarsınız. Ayrıca yanı sıra kalite yönetiminizin masraflarını azaltır, işlem süreçlerini kısaltır ve teslimat güvenliğinizi güçlendirirsiniz; depo ve idari işlerden tasarruf sağlarsınız ve önemli görevler için zaman yaratırsınız. Bireysel çözümler ile uğraşacağınıza, geliştirilebilir standart formatların avantajlarından faydalanın!”

OTOMASYON

Sistem aktiviteleri başka uygulamalara geçiş sağlayan arayüzler olarak hizmet verirler ve belgelerin dönüştürülmesi gibi görevleri üstlenirler.

Otomatik bilgilendirmeler, acil durum işlemleri ve raporlar süreçlerin durumuna ve yetkilere ilişkin araştırma sürelerini azaltırlar.

Otomatikleştirilmiş süreçler manuel işlemleri azaltır, bu da kaynakların yeni görevler için onaylanabilmesini ve dağıtılmasını mümkün kılar.

ŞEFFAFLIK

Güncel ve tamamlanmış süreçlerin takip edilebilirliği, otomatik, eksiksiz belgelendirme ve denetim geçmişi ile sağlanır.

İşlemde olan süreçlerin izlenmesi, kontrolü ve uyumlandırılması, kişiselleştirilmiş gösterge paneline sahip merkezi kontrol birimi üzerinden kolaylaştırılır.

Çalışanlar kendi görevlerinin gelişmelerini takip edebilirler ve henüz tamamlanmış iş adımları hususunda hatırlatma bildirimleri alırlar.

Süreç sorumluları tüm işlemlerin durumuna ve vadelerine ilişkin eksiksiz izleme yetkisine sahiptirler.

MALİYETLER

Kolay lisans modeli ile şeffaf yatırım maliyetleri.

Kâğıt kullanımını en aza indirgemek: Fatura girişi ve çıkışı gibi dijital süreçler, dijital olarak sağlanır ve kâğıtsız işyerini destekler.

Bölümler arası bilgi paylaşımı hata kaynaklarını ve işlemlerin atlanması tehlikesini azaltır ve giderlerde tasarruf sağlar.

Etkin JobRouter® Teknolojisi her daim genişletilebilir ve uyumlandırılabilir, çünkü sizin dijital stratejileriniz de değişkendir.

Bizim pratik çözümlerimize güvenin: JobRouter®  İyi bir yatırım

Mükemmel dijitalleştirme sistemi tam bir kullanım dostudur ve ayrıca çok hesaplıdır. Bu platform esnek bir şekilde her sistem ortamına entegre edilebilir ve uygulamalar arasında tüm bileşenleri birbirine bağlar. Bunu yaparken o kadar esnek yapıdadır ki, şirketiniz ile birlikte büyür.

JobRouter® Teknolojisinin arkasında gizli olan felsefe: WJ&P Systemhaus olarak JobRouter AG, modern şirketlerin ihtiyaçları ve istekleri hususunda büyük bir tecrübe birikimine sahiptir ve bunları 2003 yılında JobRouter® iş akışı yönetim sisteminin ilk sürümünde gerçeğe dönüştürmüştür.

Altyapınız ne kadar karmaşık olur ise olsun, DMS ve ERP sistemlerinde 20 yılı aşkın tecrübemiz size tüm ticari işlemlerinizin bütüncül bir şekilde optimize edileceği güvencesini sunmaktadır.

Bu nedenle JobRouter® ister merkezi, ister yerel şirket yapınız olsun, hem hizmet sunucuları, hem üretim şirketleri için değerli bir araçtır. Çünkü JobRouter® 18 dil bilmekte ve birbirinden farklı zaman dilimlerinde bulunan uygulayıcıları desteklemektedir, böylece süreçler küresel bağlamda yönetilebilir kılmaktadır. Ayrıca belgeleriniz değişikliklere karşı güvenli şekilde ISOstandardına göre arşivlenmektedir. Böylece JobRouter® size dijital ve ağ içerisinde çalışmaya yardımcı olur!

JobRouter® 120 dağıtım ortağından ve İngiltere, Fas, Türkiye ve Polonya’da bulunan kendi şubelerinden oluşan uluslararası bir ağ ile birlikte tüm dünyada 800’ün üzerinde müşteriye hizmet vermektedir. Tüm branşlardan gelen ve tüm işletme büyüklüklerine sahip küresel şirketler JobRouter® Teknolojisine ve bizim pratik çözümlerimize güvenmekteler.

JobRouter® Kullanıcılarından Bazıları

Carl Zeiss 3D Automation
Deutsche Post InHaus Services
Dresdner Kühlanlagenbau
EagleBurgmann France Ernst & Young
EUROIMMUN
Euromaster
Fachhochschule Salzburg
Fresenius Netcare
Gdanska Fabryka Okien
Haribo
Heberger
Heldele
HELMA Eigenheimbau

Hoselmann Stahl
IHI Charging Systems International
Inland Northwest Health Services
Klöckner & Co
Koutoubia
Kroschke Gruppe
C. Josef Lamy
Lindt Sprüngli
MED-EL Deutschland
Mektec Europe
Metzler IT Services
MEYER WERFT
Raiffeisenlandesbank Kärnten
Ricoh Europe

Roche mtm laboratories
Rockwell Collins Deutschland
Samson
Schmolz & Bickenbach
Schott
Spheros
StarTec Payment & Service
Stemcor Deutschland Holding
Prasarana Negara Berhad
Swiss Tropical & Public Health Inst.
TRW Lucas Automotive
TÜV Hessen
Universität Bern
Wrigley Poland